A tibeti 8 szerencsejel.

A nyolc szerencse jel szanszkrit nyelven Ashtamangala számos indiai vallásban megtalálható:

 • hinduizmus,
 • dzsainizmus és a
 • buddhizmus. 

A buddhizmusban ez a nyolc szerencsés jel, amit felajánlottak az istenek Sakjamuni Buddhának, miután elérte a megvilágosodást. A tibeti buddhizmusban használatos nyolc kedvező jel a következő:

 • értékes napernyő,
 • kedvező arany halak,
 • kívánságteljesítő váza,
 • gyönyörű lótuszvirág,
 • jobbra forduló kagyló,
 • végtelen csomó,
 • győzedelmes zászló,
 • dharmakerék.

 

Alapvetően mindegyik jelnek van egy általános magyarázata, ennek ellenére különböző tanítóktól különböző megközelítéseket hallhatsz, mindegyik hibátlan:

 Az értékes ernyő véd a szenvedéstől, a romboló érzelmektől, a betegségtől, a károktól és az akadályoktól. Szimbolizálja a buddhista közösség védelmét és arra tanít minket, hogy először legyünk tagjai egy közösségnek. Biztosítja, hogy az alsó három birodalom szenvedéseit elkerüljük, és az emberek vagy az istenek világában való újszületést is biztosítja. Jelképezi azt is, hogy az ernyő alatt mindig harmóniában és békében élhetünk.

 A kedvező arany halak azt a félelemnélküliségben és vakmerőségben tartozkodó élőlényeket szimbolizálja, akik a fulladás veszélye nélkül vándorolnak egyik helyről a másikra a szenvedés óceánjában, ahogyan egy hal szabadon úszik a vízben. Más terminológia szerint ezen kívül a termékenység és a bőség jelképe is.

A kívánság teljesítő váza a gazdagságot jelképezi és arra tanít minket, hogy képesek legyünk élvezni azt a hitünkből fakadó belső gazdagságot, amivel tanulmányozhatjuk és gyakorolhatjuk a Dharmát, mások megsegítését, mások tiszteletben tartását és a bölcsességet. Egyéb értelmezés szerint a végtelen tárháza a hosszú életnek, gazdagságnak és jólétnek, s minden előnyének ennek a világnak. Mind szellemi, mind anyagi téren.

 A gyönyörű lótuszvirág jelképezi, azt a tisztaságot amilyenné válni fogunk a Bódhiszattva ösvény gyakorlása által. Más megközelítésben ez a test, a beszéd és a tudat teljes megtisztulását szimbolizálja.

 Jobbra forduló kagyló  szimbolizálja a Dharma ékszert, ami arra tanít minket hogy az ösvény fokozatos szintjein végig haladva megvalósíthatjuk azt tudatunkban. S messze szóló dallamos hangját a spirituális tanításoknak. Amely arra ösztönözi a különböző tanítványokat, hogy tudatlanságuk mély álmából felébredve arra törekedjenek, hogy megvalósítsák maguk és mások jó létét.

 Végtelen csomó a kölcsönös függés szimbóluma, ahogy az univerzumban minden mindennel összefügg. Az ösvényen haladás ideje alatt a bölcsesség és a módszer egyesülését, az üresség és függő keletkezés elválaszthatatlanságát , és végül a megvilágosodást elérve a bölcsesség és a nagyszerű könyörületesség teljes egyesülését jelképezi.

 Győzedelmes zászló jelképe a test, a beszéd, a tudat győzelmét szimbolizálja a saját és mások akadályai és negativitásai felett. A tiszta tanítások teljes győzelmét az ártó és veszedelmes erők felett. De azt is jelentheti, hogy győzelem minden nézeteltérés, diszharmónia és akadály fölött. S segít az ideiglenes és végső boldogság elérésében is. A végtelen csomóval együtt megérthetjük a Dharmát teljesen, a megvilágosodáshoz vezető ösvény fokozatainak megvalósításával elérhetjük Buddhának ezt a két kivételes minőségét – az illúziók feladását és a bölcsességet.

 Dharmakerék szimbolizálja Buddha tanításait és forrása a spirituális értékeknek, a jólétnek, szeretetnek és a szenvedéstől való megszabadulásnak. A Dharmakerék jelképezi azt a két ritka minőségét Buddhának – illúziók feladását és a bölcsességet, ami által képesek leszünk elvezetni minden élőlényt a saját tudata igaz természetének felismeréséhez a Dharmakerék megforgatása által vagyis átadni másoknak a Dharma tanításokat. Ez a végső célunk.

2018-09-04T11:43:25+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok